Délka hry:
cca 10 minut

Úvod hry:
Tato hra je určená pro skupiny o více lidech, ideálně pro více než 10 hráčů.

Prostředí, pomůcky:
Je třeba nejlépe venkovního prostoru, ale dá se hrát i ve větší klubovně nebo v tělocvičně.

Příprava hry:

 • Pokud hrajete v uzavřeném prostoru, tak z něj odstraňte překážky (např. židle, stolky atd.)
 • Určete jednoho z vás jako rozhodčího

Průběh hry:

 • Rozhodčí řekne slovo ROZTOK
 • Všichni hráči se rozprostřou po prostoru a náhodně se pohybují (jako molekuly)
 • Rozhodčí po chvíli řekne např. MOLEKULY PO ČTYŘECH
 • Všichni se musí pevně chytit tak, aby vytvořili skupinky po čtyřech
 • Kdo skupinku neutvoří, tak vypadává ze hry a jde na stranu
 • Rozhodčí řekne opět ROZTOK
 • A následovně MOLEKULY PO (LIBOVOLNÉ ČÍSLO, nicméně musí být takové, aby šlo skupinky utvořit)
 • Tak se hraje, dokud nejsou ve hře jen tři hráči. To pak rozhodčí může říci jen MOLEKULY PO DVOU
 • Poslední dva hráči jsou vítězové hry

Cíl hry:

 • Cílem hry je, aby ve hře zůstaly poslední dva hráči (molekuly)

Poznámka:

 • Pokud hru hrají skoro dospělí či dospělí, tak je to celkem masakr 🙂
 • Hráči se během hraní mohou pohybovat jako pravé molekuly, tedy do sebe mohou i narážet, což závavu ještě více zvyšuje, pokud to povolíte, tak ale dbejte na bezpečnost, narážení nesmí být prováděné silou! 🙂