Délka hry:
cca 20 minut

Úvod hry:
Pokud máte v týmu lidičky co se nebojí pohybu, pak je tahle hra to pravé pro ně. Jedná se o hru pro rozvoj týmové spolupráce, protože v této hře má každý jinou funkci, která přispívá celkovému výsledku v celé hře. Jednotlivé týmy musí být minimálně tříčlenné.

Prostředí, pomůcky:
Důležitý je výběr terénu, např. údolí s potokem nebo cestou.

Příprava hry:

 • Terén by se měl rozdělit do tří sektorů a to podél toku (cesty)
 • Každý sektor je zhruba uprostřed rozdělen řekou (cestou) na dvě části
 • Do první části v prvním sektoru umístíte indícii (nápis fixem na cokoliv)
 • Indicie může být mazaně schovaná, ale ne zas moc těžce, aby se dala nalézt
 • Indicie by měla být nápovědou na schovanou indícii v druhé části v prvním sektoru
 • V druhé části v prvním sektoru je indicie, která je schovaná v první části druhého sektoru
 • A tak dále až do poslední části posledního sektoru, kde je napsané slovo, které je konečné 

Průběh hry:

 • Z každého týmu se určí jeden, který je tzv. spojka
 • Spojka přechází jenom přes řeku (cestu) a jejím úkolem je přenášet informace
 • Zbytek z týmu se rozdělí na dvě části
 • Každá polovina z týmů operuje vždy na jedné straně řeky, takže pokud jsou utvořeny tříčlenné týmy, jeden je spojka, druhý hledá v prvních částech sektorů a třetí hledá v druhých částech sektorů
 • Na začátku se v první části v prvním sektoru prvním polovinám z týmů řekne první nápověda na první indícii (tj. dozví se, jak první indicii naleznou)
 • Pokud najdou první indícii, přemístí se ke své spojce a indícii předají
 • Spojka se přebrodí (přejde) a indícii předá druhé polovině týmu
 • Druhá polovina týmu hledá ve svém sektoru další indícii
 • Pokud jí najde, tak přes spojku předá dál indícii zpět první polovině týmu
 • A tak dále dokud se nenajde poslední tzv. vítězné slovo

Cíl hry:

 • Přinést rozhodčímu co nejdříve tzv. poslední slovo

Poznámka:

 • Pozor na přechod přes řeku, ať nedojde k úrazu – je vhodné mít v případě spojky boty do vody
 • Terén je možné zvolit jiný než údolí s řekou – stačí např. jen údolí, jen je třeba vymezit území, kde se může pohybovat jen spojka
 • Dá se vyvořit i více sektorů, zvětšit území – tím se prodlouží doba hry
 • Umístění a těžkost indícií je třeba volit citlivě, aby hra byla hratelná, aby všichni neskončili hned v prvním sektoru 🙂