Délka hry:
cca 45 minut

Úvod hry:
Tato hra je zjednodušením populární americké hry Baseball. Oproti originálu je v ní však zakomponován prvek z líného tenisu. Tedy Bejsbol + Líný tenis = BEJLÍ. Jde o to, že se zde používá místo baseballové pálky pálka z líného tenisu. Tudíž i menší hráči se trefí do míčku.

Prostředí, pomůcky:

 • Je potřeba 4x meta – kus prkna, nebo nějaký gumový pás (čtverec cca 30x30cm)
 • Jedna pálka na líný tenis (v záloze raději mějte jednu náhradní)
 • Jeden míček na líný tenis (v záloze raději mějte jeden náhradní)
 • Plocha na hraní – nejlépe nějaké hřiště nebo trávník

Příprava hry:

 • Na hřišti se rozmístí do kosočtverce mety a to přibližně 15m od sebe
 • Zhruba uprostřed se určí místo pro nahazovače (podle velikosti hráče se dá přiblížit k nahazovací metě)
 • Na nahazovací metě (čtvrtá) se udělá z písku nebo z provazů čtverec 1×1 metr

Průběh hry:

 • Hráči se rozdělí do dvou týmů (minimálně šest na šest)
 • Jeden tým se pokouší získat body (bodovací tým) a druhý tým je v roli chytačů
 • Tým chytačů se snaží tým bodovací tzv. vyautovat
 • Z týmu chytačů je vždy jeden nadhazovač
 • Z týmu bodovacího se první postaví na nadhazovací metu a snaží se odpálit míček do pole (pole je výseč od čtvrté mety na první a třetí metu)
 • Hned potom co míček odpálí, se snaží doběhnout na první metu a šlápnout na ní dříve než hráč z týmu chytačů (chytač co šlape na metu musí mít v ruce odpálený míček!!)
 • První meta je po pravé straně od nadhazovací mety
 • Z týmu bodovacího se postaví na nadhazovací metu další hráč a snaží se odpálit míček do pole
 • Hned potom co míček odpálí se snaží doběhnout na první metu. Přitom první hráč mezitím běží na druhou popřípadě na třetí, čtvrtou metu
 • Hráč, který doběhne na čtvrtou metu získává pro svůj tým jeden bod
 • Chytači se snaží bodovací tým co nejdříve vyautovat a to celkem třikrát – aut je když:
  • odpálený míček chytač chytí, aniž by dopadl na zem
  • nahozený míček odpalovací hráč třikrát za sebou netrefí a spadne do vyznačeného čtverce 
  • chytač s míčkem zašlápne metu dřív než hráč z bodovacícho týmu a nemá se možnost vrátit zpět na předchozí metu, protože tam stojí už jiný jeho spoluhráč nebo je meta také tzv. zašlápnutá
 • Pokud chytači udělají tři auty, tak se mění pozice (chytači jsou bodovací tým a opačně)
 • Až bude nový bodovací tým třikrát vyautovaný, tak je po jedné směně a zase se točí v poli
 • Pokud se hráč, který odpaluje, netrefí do pole, je to počítáno stejně jako by se netrefil do míčku a ten dopadl do čtverce na čtvrté metě, tedy se jedná o aut
 • Hra se skládá z celkem tří směn (oba týmy jsou bodovací třikrát)

Cíl hry:

 • Cílem je mít po třech směnách více bodů než druhý tým

Poznámka:

 • Hra se  může prodloužit počtem směn
 • Hra je kvůli složitějším pravidlům z kraje složitější, ale kdo vydrží, tak si ji pak užije 🙂